Strony

Nail Art:: Vipera Contest


Vipera - Polish make-up brand has announced a contest - nail art project with a cracking nail polish. This is my entry :) What U think?

Wzorek na konkurs Vipery - ma być draft paznokci z użyciem lakieru pekającego. Co myślicie?

Nail Art: Wedding Nails II

Another wedding nails and another marblising (the both are my latest obsession ;)). First I painted my nails with one coat of strengthener, then did the water marble (colors: white creme, white shimmer and silver holo). Finally I put some rhinestones and holos as shown. Sealed and done. Hope U like it ;))

Mój kolejny ślubny wzorek i kolejny marblising (jedno i drugie ostatnio mnie prześladuje ;)). Najpierw nałożyłam warstwę odżyki, potem zrobiłam wodny wzorek (kolory: biały kremowy, biały shimmer i srebrny holo). Na koniec nakleiłam aplikacje z cyrkonii i hologramów. Zabezpieczyłam top coatem i zrobione. Mam nadzieję, że spodoba się Wam ;))


Nail Colour: Orly Petit Four

Orly Petit Four is delicate, a bit dusty creme pink. The application and pigmentation is really great. It dries very shiny and it dries fast.Very girly colour. All photos are in daylight, but no sun. 2 coats

Orly Petit Four jest delikatnym, nieco przydymionym kremowym różem. Aplikacja i pigmentacja są naprawdę super. Lakier schnie na wysoki i połysk i to szybko. Wszystkie fotki sa w świetle dziennym, ale nie w słońcu. 2 warstwy.
Nail Art: Marble Skittles

Summer is very colorful time, if you can't decide whitch color to pick - yellow, orange, red, purple or blue - pick all of them! To do the mani, paint your nails with white nail polish. Make the water marble designs using a cream polish of any color plus a shimmer polish in similar colou. Seal and done.

Lato to czas kolorów, więc jeśli nie możesz się zdecydować, który lakier wybrać - żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy czy niebieski - wybierz wszystkie! Żeby zrobić taki wzorek, pomaluj paznokcie białym lakierem. Na każdym paznokci zrób wzorek metodą wodną używając kremowego lakieru danego koloru i shimmerka o podobnym kolorze. Utwardzacz i gotowe.

Nail Colour: China Glaze Watermelon Rind

China Glaze Watermelon Rind is a nail polish form summer collection named "Summer days" 2009. It is cold toned green nail polish wits tons of silver flecks. It is a bit sheer, but in real the white tips are less visible. Application and drying time excellent.

China Glaze Watermelon Rind jest jednym z lakierów z kolekcji letniej o nazwie "Summer days" z 2009 r. Jest to zimny odcień zieleni z mnóstwem srebrnych drobinek. Jest nieco przejrzysty, ale w realu białe końcówki są znacznie mniej widoczne. Aplikacja i czas schnięcia są bardzo dobre.

3 coats in sun / 3 warstwy w słońcu


Nail Art: Wedding Nails

Wedding time is comming, so I decided to try something wedding alike ;) Here I used Coloc Club Pretty in Platinium, then I added some delicate silver flowers (plate Boundle Monster nr 10). Finally, some pearls and done. Hope U like it.

Czas ślubów nadchodzi, więc postanowiłam spróbować czegoś ślubnego ;) Do tych paznokci użyłam lakieru Color Club Pretty in Platinium, potem dodałam tochę delikatnych srebrnych kwiatków (płytka Boundle Monster nr 10). Na koniec perełki i bulion. Mam nadzieję, że się wam spodoba.

Nail Colour: Color Club Pretty in Platinium

Color Club Pretty in Platinium - pearl, very light grey colour, unfortunately it does have the pearl finish, but it does not spoil the color at all, as most of the pearls do ;) This one looks more like white with a hint of silver. The coverage and application very good - here 2 coats. It does dries semi satin. First photo - sun, second - shadow.

Color Club Pretty in Platinium - perłowy, bardzo jasny szary kolorek, niestety ma perłowe wykończenie, ale nie psuje to koloru, jak w większości perłowych lakierów ;) Ten lakier wygląda bardziej jak biały z odrobinką srebra. Krycie i aplikacjia bardzo dobre - tu są 2 warstwy. Schnie na pół satyn. Pierwsze zdjęcie słońce, drugie - cień.
Nail Color: asos paint spam

Some time ago I bought 6 shades of asos paint by ciate. I totally forgot about them, but when it got sunny I spotted them again! The colors are perfect for spring/summer, vivid and very well pigmented. The colors are: Katy, Lauren, Lily, Megan, Olivia and Paris. All are cremes. First pic - sun, second - shadow. Check them out.

Jakiś czas temu kupiłam sobie 6 odcieni lakierów asos paint firmy ciate. Całkowicie o nich zapomniałam, ale kiedy zrobiło się słonecznie, znów mnie przyciągnęły! Lakierki są idealne na wiosnę/lato, żywe i bardzo dobrze napigmentowane. Te cudne kolorki to: Katy, Lauren, Lily, Megan, Olivia i Paris. Wszystkie są kremowe. Pierwsza fotka - słońce, druga - cień. Zobaczcie sami.


Orly's Happy Go Lucky - comparisons

I compared the newest collecion of Orly with some other nail polishes I have. The photos shows perfectly the differences, so I think there is no need for comments ;) Here are the photos:

Porównałam najnowszą kolekcję Orly z kilkoma innymi lakierami, które mam. Fotki świetnie pokazuja różnice, więc komentarze są zbędne ;) Oto fotki:


Flirty "F" vs. La Vida Loca (Orly) "LVL"
left to right: F - LVL - F - LVL (both 2 coats)
od lewej do prawej: F - LVL - F - LVL (oba po 2 warstwy)


Orly's Happy Go Lucky + bonus :)

Yes. It's here! The new collection of Orly - Happy Go Lucky for summer. The whole collection is bright and colorful. The application is great, the polishes even itself very nicely. The coverage is also great, 2 coats are good, but sumetimes the need 3rd. Three have ssatin finish (Frolic, Flirty, Fresh).

Oto i ona! Nowa kolekcja Orly - Happy Go Lucky na lato. Lakiery w tej kolekcji są jasne i kolorowe. Aplikacja jest świtna, lakiery same się wyrównują. Krycie także dobre, 2 warstwy wystarczają, ale czasem potrzeba 3. Trzy (Frolic, Flirty, Fresh) mają satynowe wykończenie.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...