Strony

Nail Art: Water decals

I'm back with something new - for me ;). Recently I got from the KKCenterHK  two of their new nail water decals to test. I already tested one of them, I will show you the second in latter time. Here is the preview pic :) If you want to see more, read the whole article.

Wróciłam, i to z czymś nowym - dla mnie ;). Ostatnio dostałam od KKCenterHK  dwa zestawy wodnych naklejek na paznokcie do przetestowania. Jeden już przetestowałam, drugi pokażę Wam później. Oto próbka :) Jeśli chcecie wiedzieć więcej poczytajcie cały artykuł.

I got two designs, you can buy them here and here. There are ten decals of three differen sizes, the ones for pointing fingers, middle fingers and ring fingers are the same size. Each design has instructions on back of package, showing how you should do the nail art.

Dostałam dwa wzorki, możecie je kupić tutaj i tutaj. Zestawy składają się z 10 naklejek, w trzech różnych rozmiarach - naklejki na palce wskazujące, środkowe i serdeczne są jednakowe. Każdy wzorek ma instrukcję z tyłu opakowania, pokazujące co i jak wykonać.
Before I put the dacals into water I made sure that the size of each decal is perfect for my nails. I used a piece of paper, that I cut in form of my nails and tried if it is the same size as those of decals. It the dacals were too wide, I cut them a bit. To make sure the colors of decals are vivid I painted my nails with white nail polish. 

Zanim zanurzyłam naklejki w wodzie, upewniłam się, że ich rozmiary będą odpowiednie. Użyłam kawałka papieru, który ucięłam na kształt i rozmiar moich paznokci. Następnie przymierzyłam do naklejki, żeby sprawdzić czy rozmiar się zgadza. Jak naklejka była za szeroka, lekko ją przycinałam. Żeby mieć pewność, że wzorki wyją żywe, użyłam białego lakieru jako bazy.Then I put each decal one by one into water. The decals went off the paper after a short while. 

Następnie, każdą naklejkę zanurzałam w wodzie. Naklejki bardzo ładnie odchodziły od kartonika po krótkiej chwili.
I put each nail sticker on my nail, I cut it a bit with scissors. Then I tried to make them even and dry with a tissue. I pressed the tissiue to he sticker until it seen that it can not be better :).

Układałam każdą naklejkę na paznokieć, następnie ucinałam je nieco nożyczkami. Potem próbowałam chusteczką wyrównać naklejki na paznokciu i je wysuszyć. Naciskałam chusteczką na naklejkę dopóki miałam pewność, że lepiej nie będzie ;)
When the sticker was dried and even I pressed the nail with the sticker with my other finger of the same hand and filed with glass file the decal to make it even with the nail tip. 

Gdy naklejka już wyschła i wyrównała się, nacisnęłam palcem tej samej ręki paznokieć z naklejką i szklanym pilnikiem wyrównałam naklejką, aby kończyła się równo z paznokciem.
When I was done with all nails I used one coat of top coat and done.

Kiedy już uporałam się ze wszystkimi naklejkami, użyłam top coata i gotowe.

 The decals stayed almost week without bigger damage. After five days I could see small tip wear. Here are pics with the decals after two days of wear.

Naklejki dobrze się trzymają, u mnie wytrzymały prawie tydzień bez większych szkód. Po pięciu dniach dało się zauważyć otarcia na końcówkach. Poniżej fotki po dwóch dniach  noszenia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...