Strony

Nail Colour: Revlon scented parfume nail polishes

Just recently Revlon has launched the new collection of 8 (in PL I saw 5) scented perfume nail polishes. I have two of them -Passion Fruit (375) and Peach Smoothie (345). The latter you have already seen, as I udest it as base color to do THIS nail art.

Niedawno Revlon wypuścił nową kolekcję 8 (w PL widziałam tylko 5) perfumowanych lakierów do paznokci. Mam na razie dwa z nich Passion Fruit (375) i Peach Smoothie (345). Ten drugi już widzieliście, ponieważ użyłam go jako koloru bazowego TUTAJ.

Passion Fruit - this one surprised me a lot since it is very good pigmented and o the nail - it is the cold shade of pink, that leans a bit blue. Two coats cover perfectly, it lasts long and the smell... Well the smell is very intensive at the beginning and it is really passion friut smell. In my case the scent lasted until the evening of the second day of wearing. However it did lost it's shine very fast (see the third picture). It also dries slowly. First photo - sun, second - shadow, third - after 4 days of wearing.

Passion Fruit - ten lakier poważnie mnie zaskoczył ponieważ jest bardzo dobrze napigmentowany i na paznokciu -jest to zimny odcień różu z odrobiną koloru niebieskiego. Dwie warstwy kryją znakomicie, lakier długo się utrzymuje no i ten zapach... Zapach na początku jest bardzo intensywny i naprawdę jest to zapach owocu pasiflory. W moim przypadku zapach trwał do wieczora drugiego dnia noszenia. Jednakże lakier bardzo szybko traci połysk (patrz trzecia fotka). Schnie też wolno. Pierwsze zdjęcie - słońce, drugie - cień, trzecie - po 4 dniach noszenia.Peach Smoothie - at first I thought it is pastel orange colour, but once I painted my nails with it it came up that it is nude! It has also small golden flecks, but it not visible on nail as in the bottle. Because of the flecks the polish does not dry shine. This polish was less pigmented than Passion Friut, here I needed 4 coats to get the perfect and even look, it was toublesome. Also dries slow. The scent - of a bubble gum I guess - also is very intensive and lasts until evening of the second day of wearing. First photo - shadow outdoors, second - shadow indoors. Sorry but there wan no sun that day :(

Paech Smoothie - na początku myślałam, że jest to odcień pastelowej pomarańczy, ale gdy pomalowałam nim paznokcie okazało się, że jest to kolor cielisty! Ma w sobie także drobne złote drobinki, ale nie są one widoczne na paznokciu tak jak w butelce. Przez te drobinki lakier nie schnie na błysk. Ten kolorek jest znacznie mniej napigmentowany niż Passion Fruit, tu użyłam 4 warstw żeby uzyskać perfekcyjny i równy wygląd, było to trochę wkurzające. Ten też wolno schnie. Zapach - zdaje się gumy balonowej - takz ejest intensywny i trwa do wieczoru drugiego dnia noszenia. Pierwsza fotka - cień na zewn, druga fotka - cie wewn. Sorki ale nie było słońca :(
Dystrybutorem Revlon w PL jest Baltic - http://www.balticcompany.pl/#/revlon/
Reg. cena lakieru to 19,90 zł
http://www.revlon.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...