Strony

Zoya Yara

This one is also from the Zoya's Mirrors Collection for Fall 2011. It is  dusty green with mini golden flakes. The application is perfect, it covers with two thick coats or three thin ;). It dries semi matte, just like the Neeka.

Yara także pochodzi z tegorocznej jesiennej kolekcji marki Zoya - Mirrors. Jest to lekko przydymiona zieleń  ze złotymi drobnymi flejksami ;). Nakłąda się go idealnie, kryje po dwóch grubych warstwach lub po trzech cienkich ;). Schnie na lekki mat, tak jak Neeka.

Dystrybutorem lakierów Zoya na Polskę jest firma NAILCO. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...